.jpg

O rodzeństwie Georg i Margarethe Trakl na Festiwalu Trakl-Tat

Trakl. Dni są policzone
(2020)

filmpolski

Trakl plakat freeway small 2.jpg
3 listopada 2021 (środa), godz. 18.00
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich,
ul. Kanonicza 7, Kraków
 
Spotkanie autorskie - Paweł Bitka Zapendowski
w 107 rocznicę śmierci Georga Trakla
WIECZÓR TRAKLA
w programie:
TRAKL. DNI SĄ POLICZONE (pol. 2020, 60 min., 
with English subtitles)

Aktorka w średnim wieku przeżywa kryzys psychiczny i zaczyna psychoterapię.
Sto lat wcześniej Margarete Trakl nie miała tej szansy.
Filmem chcę zwrócić uwagę na problem osób psychicznie chorych i niekorzystną sytuację w Polsce dotyczącą dostępności leczenia psychiatrycznego i opieki psychologicznej.


"Biorąc za punkt wyjścia tragiczne losy Georga Trakla, film wskazuje na ważne problemy społeczne, często marginalizowane i przemilczane w dyskursie społecznym, jak różne dysfunkcje natury psychicznej czy problem samobójstw, dotykający w coraz większym stopniu osoby młode."

dr hab. Jadwiga Kita-Huber - Instytut Filologii Germańskiej UJ
2.jpg
7.JPG
Trakl Dni sa policzone_Stanio_4a.JPG
14.JPG

TRAKL. DNI SĄ POLICZONE, dramat psychologiczny, 60 min., 2020; scenariusz i reżyseria: Paweł Zapendowski; muzyka: Krzysztof Kostrzewa; zdjęcia: Aldo Salvorini, make-up: Anna Szybalska;

scenografia: Paweł Zapendowski,

Krakowska Filmowa Grupa Rekonstrukcyjna; obsada: Małgorzata Białek, Alexander H.Heindl, Tymon Kolber jako Marek Jędrzejczyk i inni; produkcja: Zapendo film teatr, RE-Bau, Fundacja Inwestuj w Kulturę, Ja i Ty Stow. Film powstał dzięki współpracy z Generalnym Konsulatem Austrii w Krakowie na Festiwal Trakl-Tat..

"Trakl. The days are numbered" tells a story of people whose lives have been affected by mental disorders. The film is set during modern times and the First World War. Maria, an aspiring actress, begins her psychotheraphy. She gives an account of her childhood, filled with abuse coming from an alcoholic father. Devout mother with whom she lives considers her own daughter a degenerate.
In the theatre, Maria personates Margareta, a mentally disturbed sister of an Austrian poet Georg Trakl, who decides to take her own life. Her brother, a 1914 defector, dies in a Cracovian hospital from a cocain overdose. The film depicts the difficulty of meeting new challenges and working through life's adversities.

Film „Trakl. Dni są policzone” to portret kobiety w średnim wieku przeżywającej kryzys psychiczny. Akcja filmu toczy się współcześnie i podczas I wojny światowej. Aktorka Maria cierpi na depresję i zaczyna psychoterapię. Opowiada na grupie o dzieciństwie: ojciec alkoholik stosował przemoc. Religijna matka, z którą mieszka, uważa córkę za niemoralną. Maria w teatrze gra chorą psychicznie Margaretę, siostrę austriackiego poety Georga Trakla. Jej brat, uciekinier z frontu w 1914, umiera w krakowskim szpitalu przedawkowując kokainę. Film mówi o podejmowaniu trudnych wyzwań i walce z przeciwnościami.

9.JPG
logo.JPG
1.jpg
Trakl_Małgorzata_Białek.JPG
Przechwytywanieee.JPG

W 1914 roku na początku I Wojny Światowej na oddział psychiatryczny szpitala wojskowego w Krakowie przywieziono z frontu austriackiego poetę Georga Trakla, który po miesiącu zmarł z powodu przedawkowania kokainy.

Film porusza ważny problem społeczny: dostępu do pomocy medycznej przez osoby cierpiące na choroby psychiczne, uzależnienia i zaburzenia osobowości. Brak uświadomienia o powszechnej dostępności i skuteczności leczenia za pomocą psychoterapii i niekorzystna atmosfera wokół tej dziedziny medycyny skutkuje niepodejmowaniem leczenia przez osoby borykające się z różnego rodzaju dysfunkcjami natury psychicznej. Problem pogłębia drastyczne niedofinansowanie sektora psychiatrii w Polsce. Jak pisze prof. dr. hab. Andrzej Cechnicki: „Dzisiaj sprawą kluczową jest sprawiedliwy, niestygmatyzujący naszych pacjentów i całej psychiatrii podział środków w budżecie na zdrowie. W krajach europejskich na psychiatrię przypada średnio ok. 8-10% budżetu służby zdrowia,

w Niemczech ostatnio 14%, a u nas cały czas 3,4 %.” (z czasopisma „Dla Nas”, nr 42, 2019).

Film podejmuje problem samobójstw dotykający osoby młode w coraz większej skali – sprawa w Polsce pomijana, by nie powiedzieć przemilczana, a wymagająca wnikliwego zastanowienia i zapobiegania.

O filmie:

Aktorka w średnim wieku przeżywa kryzys psychiczny i zaczyna psychoterapię. Sto lat wcześniej Margarete Trakl nie miała tej szansy. Film opowiada o problemach

osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. Swoją strukturą przypomina stan mentalny osoby dotkniętej rozpadem osobowości. Zbudowany na trzech monologach i nietypowy narracyjnie, wymaga od widza reintegracji rozproszonych w czasie niekoherentnych wątków. Akcja skupia się na kryzysie aktorki Marii grającej na scenie postać Margarete Trakl, siostry poety Georga Trakla. Zrealizowany został na Festiwal Trakl-Tat w Krakowie jako mikrobudżetowy, niezależny obraz. 

Ograniczone ramy filmu nie pozwoliły mi na pokazanie całej psychoterapii. Z jej fazą początkową, z długim etapem walki o zmianę w utrwalonym ustroju osobowości, z potknięciami, z postępami w stronę zdrowia i z nagłymi pogorszeniami tak właściwymi dla procesu leczenia. Wreszcie z rezultatami i to pozytywnymi, aby dowieść, że terapia się udała. Pokazany jest tylko początek. Pacjentka, aktorka Maria, opowiada o swoich najbliższych. Jaki wpływ na nią mieli i jak ona z nimi współżyła.