O filmie "Trakl. Dni są policzone"

7.JPG

Aktorka w średnim wieku przeżywa kryzys psychiczny i zaczyna psychoterapię. Sto lat wcześniej Margarete Trakl nie miała tej szansy. Film opowiada o problemach

osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. Swoją strukturą przypomina stan mentalny osoby dotkniętej rozpadem osobowości. Zbudowany na trzech monologach i nietypowy narracyjnie, wymaga od widza reintegracji rozproszonych w czasie i niekoherentnych wątków. Akcja skupia się na kryzysie aktorki Marii grającej na scenie postać Margarete Trakl, siostry poety Georga Trakla. Zrealizowany został na Festiwal Trakl-Tat w Krakowie jako mikrobudżetowy, niezależny obraz. 

Ograniczone ramy filmu nie pozwoliły mi na pokazanie całej psychoterapii. Z jej fazą początkową, z długim etapem walki o zmianę w utrwalonym ustroju osobowości, z potknięciami, z postępami w stronę zdrowia i z nagłymi pogorszeniami tak właściwymi dla procesu leczenia. Wreszcie z rezultatami i to pozytywnymi, aby dowieść, że terapia się udała. Pokazany jest tylko początek. Pacjentka, aktorka Maria, opowiada o swoich najbliższych. Jaki wpływ na nią mieli i jak ona z nimi współżyła. Konwencjonalnie nakręcony kostiumowy film o Traklu i jego siostrze wyobrażam sobie w ten sposób, że pokazuje się artystę doświadczającego trudów egzystencji, który jednak swoją siłą artystyczną wybija się ponad poziom życiowej prozy i stwarza w widzu wrażenie kogoś wyjątkowego, być może bardzo odstającego od reszty lecz wybitnego. Niestety taki obraz zupełnie mnie by nie zadowolił, gdyż niczego by nie wyjaśniał ani zmienił. Sto lat temu Greta Trakl, borykająca się z chorobą psychiczną, nie była w stanie się dobrze leczyć. Raz, że sposoby leczenia były wtedy mało skuteczne, a dwa, że na leczenie nie miała środków. Po rozwodzie została bez grosza. A była wojna. Aktorka Maria - grająca na scenie Gretę w skromnym spektaklu teatralnym - przychodzi na terapię, gdyż przeżywa kryzys. Jak napisałem wcześniej, zaledwie zaczyna mówić o swoim życiu. Przebieg jej terapii zostaje w domyśle. Końcowy napis informuje, że leczenie przyniosło poprawę.